Naskah Negarakertagama Pupuh I – X

Kakawin Nagarakretagama disebut juga dengan nama kakawin Desawarnana merupakan Kakawin Jawa Kuna yang paling termasyhur. Kakawin yang ditulis tahun 1365 ini adalah yang paling banyak diteliti pula. Kakawin ini menguraikan keadaan Kraton Majapahit pada masa pemerintahan prabu Hayam Wuruk, raja agung di tanah Jawa dan juga Nusantara. Beliau bertakhta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi, pada masa puncak kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara.

I

 1. om nathaya namostu te stutinin atpada ri pada bhatara nityaça, saɳ suksmeɳ tlen iɳ samadi çiwa budda (92b) sira sakala niskalatmaka, saɳ çri parwwatanatha nathanin anatha sira ta patiniɳ jagatpati, saɳ hyaɳ nin hyan inisty acintyanin acintya hana waya tmahnreɳ jagat.

 2. byapi byapaka sarwwatatwagata niguna sira rin apaksa wesnawa, rin yogiçwara poruseɳ kapila jambhala sakala siran / hyang iɳ dana, çri wagindra siran hyan iɳ sakala çastra manasija sireɳ smaragama, riɳ wighnotsarana prayoga yamaraja sira makapalaɳ jagaddita.

 3. nahan don umastuti padanirahyun umiketa kate nareçwara, saɳ çri natha ri wilwatikta haji rajasanagara wiçesa bhupati, saksat / janma bhatara natha siran anhilanaken i kalankaniɳ praja, hentyaɳ bhumi jawatibhakti manukula tumuluy i tkeɳ digantara.

 4. riɳ çaka rttu çarena rakwa ri wijil/ nrpati tlas inastwaken/ prabhu, an/ garbbheçwara natha riɳ kawuripan/ withaganiran manusadbhuta, lindun bhumi ktug hudan hawu gerh kilat awiltan iɳ nabhastala, guntur ttaɳ himawan/ ri kampud ananaɳ kujana kuhaka mati tanpagap.

 5. nahan/ hinaniran bhatara girinatha sakala matmah prabhuttama, na lwir sadegirekanaɳ sayawabhumi cawa tluk umungku(93a)l adara, wipra ksatriya waiçya çudra catur açrama sama nipuneɳ samahita, hentyaɳ durjjana maryyabuddi kala kewala matakut i wiryya saɳ prabhu.

Terjemahan

 1. Om ! Sembah pujiku orang hina ke bawah telapak kaki Pelindung jagat Siwa-Buda Janma-Batara senantiasa tenang tenggelam dalam Samadi Sang Sri Prawatanata, pelindung para miskin, raja adiraja dunia Dewa-Batara, lebih khayal dari yang khayal, tapi tampak di atas tanah.

 2. Merata serta meresapi segala mahluk, nirguna bagi kaum Wisnawa, Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, hartawan bagai Jambala, Wagindra dalam segala ilmu, dewa Asmara di dalam cinta birahi, Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin dunia.

 3. Begitulah pujian pujangga penggubah sejarah raja, Kepada Sri Nata Rajasanagara, Sri Nata Milwatikta yang sedang memegang tampuk negara, bagai titisan Dewa-Batara beliau menyapu duka rakyat semua, tunduk setia segenap bumi Jawa, bahkan malah seluruh Nusantara.

 4. Tahun Saka masa memanah surya (1256) beliau lahir untuk jadi narpati, selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda keluhuran, gempa bumi, kepul asap, hujan abu, guruh halilintar menyambar-nyambar, Gunung Kampud gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara.

 5. Itulah tanda bahwa Batara Girinata menjelma bagai raja besar, terbukti, selama bertahta, seluruh tanah Jawa tunduk menadah p’rintah, wipra, satria, waisya, sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian, durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Sri Nata.

II

 1. ndan / saɳ çri rajapatni prakaçita sira matamaha çri narendra, saɳ lwir pawak / bhatari paramabhagawati catranin rat / wiçesa, utsaheɳ yoga buddasmarana gineniran / ciwari wrddamundi, riɳ çaka drsti saptaruna kalahaniran / mokta muɳsir kkabuddan.

 2. ryyantuk / çri rajapatni jinapada kawkas / duhkitan rat byamoha, ryyadeg / çri natha mungwiɳ majhapakit umuluy / tusta mangöɳ kabhaktin, rena çri natha saɳ çri tribhuwana jiwayottungal dewi gumanti, mungwiɳ rajyerikaɳ jiwanapura sira tamwaɳmwan i çri narendra.

Terjemahan

 1. Sang Sri Rajapatni yang ternama adalah nenekanda Sri Baginda, seperti titisan Parama Bagawati memayungi jagat raya, selaku wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Buda, tahun Saka dresti saptaruna (1272) kembali beliau ke Budaloka.

 2. Ketika Sri Rajapatni pulang ke Jinapada, dunia berkabung, kembali gembira bersembah bakti semenjak Baginda mendaki tahta, girang ibunda Tribuwana Wijayatunggadewi mengemban tahta, bagai rani di Jiwana resmi mewakili Sri Narendra-putera.

III

 1. tekwan bhakti siran makebu ri sira çri ra japatniçwari, satyanut / brata paksa sogata masaɳskare dagan saɳ pjah, tan sah çri krtawardaneçwara pita de çri narendradipa, sedampatyapageh sireɳ sugatamarggande sukhaniɳ jagat.

 2. ndan/ çri bhupati saɳ pita nrpati mungwiɳ sinhasaryy apageh, saksat/ hyaɳ wawa ratnasambhawa siran mangeh pararttaɳ jagat(93b) dirotsaha sire kadrddyanikanaɳ rat/ satya bhaktye haji, lagyangegwani karyya sahana kadyaksatidakseɳ naya.

Terjemahan

 1. Beliau bersembah bakti kepada ibunda Sri Rajapatni, setia mengikuti ajaran Buda, menyekar yang telah mangkat, ayahanda Baginda Raja yalah Sri Kertawardana-raja, keduanya teguh beriman Buda demi perdamaian praja.

 2. Ayahnya Sri Baginda-raja bersemayam di Singasari, bagai Ratnasambawa menambah kesejahteraan bersama, teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara, mahir mengemudikan perdata, bijak dalam segala kerja.

IV

 1. muwah ibu haji saɳ narendranuja de hajiɳ jiwana, prakaçita haji rajadewi maharajasanindita, sira ta siniwi riɳ daha nopameɳ pariɳ sadguna, samasa kalawan hajiɳ jiwana Iwir sudewyapalih.

 2. priya haji san umungwin wenker banun hyan upendranurun, nrpati wijaya rajasanopamenɳ paramajnottama, samasama kalawan/ nrpati sinhasaryyakapaksapa…sira wihikan iɳ thani yawat/ sabhumi jawa.

Terjemahan

 1. Puteri Rajadewi Maharajasa, ternama rupawan, bertahta di Daha, cantik tak bertara, bersandar nam guna, adalah bibi Baginda, adik maharani di Jiwana, Rani Daha dan Rani Jiwana bagai bidadari kembar.

 2. Laki sang rani Sri Wijayarajasa dari negeri Wengker, rupawan bagai titisan Upendra, mashur bagai sarjana, setara raja Singasari, sama teguh di dalam agama, sangat mashurlah nama beliau di seluruh tanah Jawa.

V

 1. wanten tari haji ri wilwatikta rajni, saɳ mungwiɳ lasem anuraga riɳ kahaywan, putri çri narapati riɳ daha prakaça, saɳ çri rajasa duhitendu dewyanindya.

 2. ndan çri warddana duhiteçwari pamunsu, rajñi mungwiɳ pajan anopameɳ raras rum, putri çri nrpati ri jiwana prakaça, an/ saksat anuja tkapniraɳ narendra.

Terjemahan

 1. Adinda Baginda raja di Wilwatikta, puteri jelita bersemayam di Lasem, puteri jelita Daha, cantik ternama, Indudewi puteri Wijayarajasa.

 2. Dan lagi puteri bungsu Kertawardana, bertahta di Pajang, cantik tidak bertara, puteri Sri Narapati Jiwana yang mashur, terkenal sebagai adinda Sri Baginda.

VI

 1. penan / çri naranatha kapwa ta huwus/ labda bhiseka prabhu, saɳ natheɳ matahun / priya nrpati saɳ rajyeɳ lasem / suçrama saɳ çri rajasa warddana prakaçjteɳ rupa (94a) di wijñeɳ naya, tan pendah smarapingala patemu saɳ nathenalm niɳ jagat.

 2. saɳ natheɳ paguhan / priya nrpati saɳ raji pratiste pajaɳ, kyati çri nrpa sinhawarddana surupanwam / suçilapageh, açry awarnna sanatkumara saha dewida papangihnira, bhakti jöɳ haji masih awwan anak ande tustani nagara.

 3. tekwan / wrddyawke narendra saɳ umungwiɳ wirabhumy aɳdiri, saɳ çri nagarawarddani pratita rajñi kanyakanopama, ndan / ranten/ haji raja ratwiɳ mataram / lwir hyaɳ kumaranurun, saɳ çri wikramawarddaneçwara paninkah çri narendradipa.

 4. wunsu çri nrpati pajaɳ siniwi muɳgwi pawwanawwan / puri, rajñi çri surawarddani nwamira wala lwir hajeɳ niɳ tulis, sakweh çri yaja(1) raja sapada madudwan nagaratungalan, ekhasthana ri wilwatikta manisapwi saɳ narendradipa.

Terjemahan

 1. Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana, laki tangkas Rani Lasem bagai raja daerah Matahun, bergelar Rajasawardana sangat bagus lagi putus dalam naya, Raja dan Rani terpuji laksana Asmara dengan Pinggala.

 2. Sri Singawardana, rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira, bergelar raja Paguhan, beliaulah suami Rani Pajang, mulia perkawinannya laksana Sanatkumara dan Dewi Ida, bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat.

 3. Bhre Lasem menurunkan puteri jelita Nagarawardani, bersemayam sebagai permaisuri pangeran Wirabumi, Rani Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardana, bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra.

 4. Puteri bungsu Rani Pajang mem’rintah daerah Pawanuhan, berjuluk Surawardani masih muda indah laksana gambar, para raja pulau Jawa masing-masing mempunyai negara, dan Wilwatikta tempat mereka bersama menghamba Sri Nata.

VII

 1. warnnan/ çri naranatha kastawaniran dinakharasama digjaya prabhu, bhrastaɳ catru banun tamiçra sahane bhuwana rinawasan nareçwara,tusta sajjana panajamam ikanan kujana kumuda satya satwika, sthityaɳ ghrama sabhumy aweh dana banun/ jala hinaturaken / ya sakrama.

 2. lwir saɳ hyan ça-(94b) tamanyu manhudani rat / haji tumulak i duhkhaniɳ praja lwir hyaɳ pitrpati kadandanin anaryya baruna ri katmwaniɳ dana, lwir hyaɳ bayu siran tameɳ sakalaloka makaçarana duta nityaça, lwir prthwi ri karaksaniɳ pura katonanira kadi bhatara candrama.

 3. riɳ warnnakrti kamadewa sakalanurun umulat i ramayaniɳ puri, sakweh saɳ para putrikadika wadu haji kadi pawibhajyaniɳ ratih, ndan saɳ çri parameçwari swaduhita nrpati wijayarajasottama, mukyawarnna susumnadewy anupameɳ hayu tuhu sawawe nareçwara.

 4. tekwan / wriddi siran / pakanak i siraɳ nrpati kusumawarddaniçwari, raji rajakumaryy anindya siniwi pura ri kabalan utameɳ raras, saɳ çri wikramawarddanendra saniruktyanira panucapiɳ sanagara, saksat / dewata dewati siran atmwa hlam anukani twasiɳ jagat.

Terjemahan

 1. Melambung kidung merdu pujian sang Prabu, beliau membunuh musuh-musuh, bagai matahari menghembus kabut, menghimpun negara di dalam kuasa, girang janma utama bagai bunga tunjung, musnah durjana bagai kumuda, dari semua desa di wilayah negara pajak mengalir bagai air.

 2. Raja menghapus duka si murba sebagai Satamanyu menghujani bumi, menghukum penjahat bagai Dewa Yana, menimbun harta bagaikan Waruna, para telik masuk menembus segala tempat laksana Hyang Batara Bayu, menjaga Pura sebagai Dewi Pertiwi, rupanya bagus seperti bulan.

 3. Seolah-olah Sang Hyang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan Pura, semua para puteri dan istri sibiran dahi Sri Ratih, namun Sang Permaisuri keturunan Wijayarajasa tetap paling cantik, paling jelita bagaikan susumna, memang pantas jadi imbangan Baginda.

 4. Berputeralah beliau puteri mahkota Kusumawardhani, sangat cantik, sangat rupawan jelita mata, lengkung lampai, bersemayam di Kabalan, sang menantu Sri Wikramawardhana memegang perdata seluruh negara, sebagai dewa-dewi mereka bertemu tangan, menggirangkan pandang.

VIII

 1. warnnan tinkah ikaɳ puradbhuta kuthanya bata ban umider mmakandel aruhur, kulwan / di dwura waktra manharpakan lbuh agen i tnah way edran adalm, brahmasthana matungalan pathani buddi jajar inapi kapwa sök caracara, nka (95a) tongwan para tanda tan pgat aganti kumemit i karaksaniɳ purasabha.

 2. lor ttaɳ gopura cobhitabhinawça konten ika wsi rinupakaparimita, wetan / sandin ikarjja pangun aruhur / patigan ika binajralepa maputih, kannah lor kkidul i pken / raket ikaɳ yaça wkasin apanjan adbhuta dahat, anken / caitra pahomaniɳ bala samuha kidul ika catuspathahyan ahalp.

 3. alwagimbar ikaɳ wanuntur an haturddiçi watanan ikawitana ri tnah, lor ttaɳ weçma panankilan / para bhujanga khimuta para mantry alingih apupul, wetan / ngwan para çewa bodda mawiwada mucap aji sahopakara wki sök, prayaçcitta ri kalanin grahana phalguna makaphala haywaniɳ sabhuwana.

 4. kannah wetan ikaɳ pahoman ajajar ttiga tiga ri tnah kaçaiwan aruhur, ngwan saɳ wipra kidul padottama susun / barat i natar ikabatur patawuran, ngwan saɳ sogata lor susun tiga tikaɳ wanunan i pucak arjja mokirukiran, kapwanjrah racananya puspa pinaran / nrpati satata yan hanoma mapupul.

 5. nkaneɳ jro kiduliɳ wanuntur ahlt / palawanan ika (95b) na paçewa atatha, wecmarjjajajar anhapit hawan anulwan i tnah ika tanjun anjraɳ askar, ndah kulwan / mahlt muwah kidul i pangun ika balay aneka medran i tpi, arddalwa ri tnah natar nikana mandapa pasatan açankya lot mawurahan.

 6. ri jronyeki muwah paçewan akidul / dudug anusi wijil kapiɳrwa ri dalm, tinkahnyeki tinumpatumpa mahlt / palawanan ikanaɳ sapanta tininkah, kapwa wweçma subadda watwan ika len / saka balabag usuknya tanpacacadan, sök deɳi bala hajy anankil agilir / makmit an umapeksa wara matutur.

Terjemahan

 1. Tersebut keajaiban kota : tembok batu merah, tebal tinggi, mengitari Pura, pintu Barat bernama Pura Waktra, menghadap ke lapangan luas, bersabuk parit, pohon brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam, di situlah tempat tunggu para tanda terus menerus meronda, jaga paseban.

 2. Di sebelah Utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir, di sebelah Timur : panggung luhur, lantainya berlapis batu, putih-putih mengkilat, di bagian Utara, di Selatan pekan, rumah berjejal jauh memanjang, sangat indah, di Selatan jalan perempat : balai prajurit tempat pertemuan tiap Caitra.

 3. Balai agung Manguntur dengan balai Witana di tengah, menghadap padang watangan yang meluas ke empat arah; bagian Utara paseban pujangga dan menteri, bagian Timur paseban pendeta Siwa-Buda, yang bertugas membahas upacara pada masa grehana bulan Palguna demi keselamatan seluruh dunia.

 4. Di sebelah Timur pahoman berkelompok tiga-tiga mengitari kuil Siwa, di sebelah tempat tinggal wipra utama, tinggi bertingkat, menghadap panggung korban, bertegak di halaman sebelah Barat ; di Utara tempat Buda bersusun tiga, puncaknya penuh berukir, berhamburan bunga waktu raja turun berkorban.

 5. Di dalam, sebelah Selatan Manguntur tersekat pintu, itulah paseban, rumah bagus berjajar mengapit jalan ke Barat, di sela tanjung berbunga lebat, agak jauh di sebelah Barat Daya : panggung tempat berkeliaran para perwira, tepat di tengah-tengah halaman bertegak mandapa penuh burung ramai berkicau.

 6. Di dalam, di Selatan ada lagi paseban memanjang ke pintu keluar Pura yang kedua, dibuat bertingkat tangga, tersekat-sekat, masing-masing berpintu sendiri, semua balai bertulang kuat bertiang kokoh, papan rusuknya tiada tercela, para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu, sambil bertukar tutur.

IX

 1. nahan lwirnyaɳ manankil panalasan inaran / kwehnya tanpa pramana, tanpalwir nyu gadiɳ jangala kadiri sdah panlaran rajadewi, waiçanka wwaɳ panewwan / krtapura sinlir mwaɳ jayeɳ praɳ jayagöɳ, anreyok kaywapu wwaɳ jaladi pasuruhan / samajadi prakirnna.

 2. nahan tadinya mungwiɳ watanan alunalun tan / pgat lot maganti, tanda mwaɳ gusti wadwa haji muwah ikan amwaɳ tuhan / riɳ yawabap, mukyaɳ mungwiɳ wijil / pi kalih adika bhayankaryyapintapu (96a) pul / sök, lor niɳ dware dalm / ngwanya kidul ika para ksatriya mwaɳ bhujanga.

 3. nkaneɳ bayabya ri paçcima mider umareɳ mrtyudeça yaçakweh, sar sök de saɳ sumantryamawa pinituha riɳ wirabhrtyan panankil, anyat kannah kidul / pantaran ika lawanan / mandapa mwaɳ grhakweh, sar sök de bhrtya sa çri nrpati ri paguhan nityakalan paçewa. nkane jroniɳ wijil piɳ kalih arja natarnyaratalwatiçobha,sök / weçma mwaɳ witanabhinawa papupulan / saɳ manankil mareɳ jro, wetan tekaɳ grhanopama wanunan ikaçry aruhur sopacara, ngwan / çri nathan paweh çewa rin umarek umungwiɳ witanaprameya.

Terjemahan

 1. Inilah para penghadap : pengalasan Ngaran, jumlahnya tak terbilang, Nyu Gading Janggala-Kediri, Panglarang, Rajadewi tanpa upama, Waisangka kapanewon Sinelir, para perwira Jayengprang Jayagung dan utusan Pareyok Kayu Apu, orang Gajahan dan banyak lagi.

 2. Begini keindahan lapang watangan, luas bagaikan tak berbatas, menteri, bangsawan, pembantu raja di Jawa, di deret paling muka, Bhayangkari tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua, di sebelah Utara pintu istana, di Selatan satria dan pujangga.

 3. Di bagian Barat, beberapa balai memanjang sampai mercudesa, penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga ; di bagian Selatan agak jauh : beberapa ruang, mandapa dan balai tempat tinggal abdi Sri Narapati di Paguhan, bertugas menghadap.

 4. Masuk pintu ke dua, terbentang halaman istana berseri-seri, rata dan luas, dengan rumah indah berisi kursi-kursi berhias ; di sebelah Timur menjulang rumah tinggi berhias lambang kerajaan, itulah balai tempat terima tatamu Sri Nata di Wilwatikta.

X

 1. warnnan / warnna ni saɳ manankil irikaɳ witana satata, mantri wrdda pararyya len para pasanguhan / sakapark, mwaɳ saɳ pança ri wilwatikta mapageh dmuɳ kanuruhan, tansah ranga tumengun uttama ni saɳ mark / wki pnuh.kweh nin wecapuri kamantryan in amatya riɳ sanagara,doniɳ bhasa parapatih para dmuɳ sakalan apupul, anhiɳ saɳ juruniɳ watek / panalasan / mahinan apagöh, pancakwehnira mantry anindi- (96b) ta rumaksa karyya ri dalm.

 2.  ndan / saɳ ksatriya len / bhujanga rsi wipra yapwan umark, nkane höbnin açokha mungwi hiriniɳ witana maaadeg, darmmadyaksa kalih lawan / san upapatti sapta dulur, saɳ tuhw aryya lkasniran / panaran aryya yukti satirun.

Terjemahan

 1. Inilah pembesar yang sering menghadap di balai Witana, Wredamentri, tanda menteri pasangguhan dengan pengiring, Sang Panca Wilwatikta : mapatih, demung, kanuruhan, rangga, Tumenggung, lima priyayi agung yang akrab dengan istana.

 2. Semua patih, demung negara bawahan dan pengalasan, semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh, jika datang berkumpul di kepatihan seluruh negara., lima menteri utama yang mengawal urusan negara.

 3. Satria, pendeta, pujangga, para wipra, jika menghadap berdiri di bawah lindungan asoka di sisi witana, begitu juga dua dharmadyaksa dan tujuh pembantunya, bergelar arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan.

Artikel terkaitNaskah Negarakertagama XI – XX

About Sastro Sukamiskin